• GES
 • GES
 • GES
Защо?

Слънчевата енергия е нова форма на енергия от алтернативни източници – възобновяеми, рентабилни, чисти и щадящи околната среда.

Възползвайте се от предимствата на слънчевата енергия като енергиен източник за Вашия имот или селскостопанска собственост.

 

Greentech Engineering Solutions (GES) е фирма за инженеринг, доставка и строителство, експерт в инвестиционното консултиране, планиране и изпълнение на проекти в областта на възобновяемата енергия и фотоволтаични централи на територията на България, Румъния, Гърция, Турция и Сърбия.

Фирмата е член на Камарата на Строителите в България и в GES e внедрена и се поддържа Интегрирана система за управление, която включва Система за управление на качеството (БДС EN ISO 9001:2015) и Система за управление на околната среда (БДС EN ISO 14001:2015) с обхват: „Проектиране, изграждане, експлоатация, мониторинг и поддръжка на съоръжения, използващи възоновяеми енергийни източници. Извършване на СМР.”

С физически граници:

 1. Офис – София 1000, ул. „Христо Белчев“ 8, ет.1
 2. Диспечерски център – София 1618, кв. Бояна, ул. „Маринковица“ № 18 А
 3. Склад – с. Равно поле, спирка Верила, общин Елин Пелин, област Софийска

Тук може да се запознаете с политиката по качество и опазване на околната среда 

GES е лоялен и надежден партньор, доказал професионализма и опита си в тази област. Ние предлагаме цялостни решения, които включват:

 • Оценка на обекта и идейно проектиране
 • Бизнес планиране и финансови консултации
 • Проектиране
 • Доставка на всички необходими елементи
 • Изграждане и пускане в експлоатация
 • Мониторинг и управление на действащите централи
 • Сервиз