Покривна ФВЦ Армитех гр. Пловдив

Инвеститор: „Глобал Солар” ООД

GES извършва доставка на компоненти, изграждане, мониторинг, поддръжка на парка.

Местоположение на  централата: покрива на сградата на „Армитех“  - гр. Пловдив

 

Технически компоненти:

  • панели: CSUN Quasar 265-60М, производство на CEEG Nanjing Renewable Co. Ltd.
  • конструкции: фиксиран тип, производство на „Атаро Клима“ ЕООД – Пловдив
  • инвертори: String Inverters Solivia 20 TL, производство на DELTA

 

 

GESGESGESGESGESGESGESGESGES